Sosyal Öğrenme

Sosyal Öğrenme

Disiplinlerarası kişilerden oluşan bir grubun birbirlerine eğitim vermesi, birbirlerini geliştirmesidir. İnternetin hayatımıza girmesiyle sosyal öğrenme, uzaktan eğitim teknolojileri vasıtasıyla toplum genelini kapsayabilir duruma gelmiştir.

Online Öğrenme Grupları

İnternet'ten önce sosyal öğrenme, disiplinlerarası bireylerin fiziksel olarak bir araya gelmesiyle mümkün olabiliyordu. Artık İnternet'in hayatımıza iyice girmesiyle, online öğrenme grupları kurulmaya başlandı ve kişiler fiziksel olarak bir araya gelmeden de tecrübe ve bilgi paylaşımlarını yapabilir duruma geldiler.

Uzaktan eğitim teknolojilerinin gelişmesiyle, online öğrenme gruplarının ihtiyaçları çok daha iyi karşılanabilir duruma geldi ve grupların kişi sayısı toplum genelinin katılımını mümkün kılacak kadar büyütülebilir oldu.

Sosyal Öğrenmenin Faydaları

Geleneksel eğitim modelinde, bilgi akışı tek yönlüdür: Eğitmenden katılımcılara, öğrencilere doğru. Sosyal öğrenme modelinde ise, bütün katılımcılar toplam bilgiyi artırmak için beraber çalışırlar; bilginin büyütülmesinde ve kullanılabilir duruma gelmesinde aktif rol alırlar.

Öğrenme en iyi aktif katılım ile mümkün olur. Sadece dinleyici olarak katılınan eğitimlerde, öğrenilenlerden çok sınırlı bir kısmı aylarla ölçülebilecek kadar kısa sınırlı bir zaman dilinde akılda kalırken; aktif katılım yapılan, eğitim sürecine katkı sağlanan durumlarda birey kendini gerçekten geliştirme fırsatı bulmaktadır.

İnternet ile beraber, sosyal medya uygulamaları sayesinde kullanıcılar artık her mecrada aktif olarak rol alabilmektedirler. Uzaktan eğitim teknolojileriyle sosyal medyanın bir araya getirilmesi ile sosyal öğrenmenin toplum genelinde uygulanabilmesi için en uygun çağda bulunduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır.

Ders-i Alem Sosyal Öğrenme Platformu

Ders-i Alem Sosyal Öğrenme Platformu

Türkiye'nin ilk online sosyal öğrenme platformudur.

  • Herkese açıktır ve ücretsizdir.
  • Herkes uzmanı olduğu, bildiği konularla ilgili eğitimler açabilir.
  • İhtiyacı olduğu konularla ilgili, diğer kullanıcıların açtığı eğitimleri alabilir.
  • Eğitimler video/sunum şeklinde direkt bilgi sunacak şekilde olabileceği gibi, tüm kullanıcıların interaktif olarak katılabileceği canlı oturumlar düzenlemek de mümkündür.